GEO Zielińscy - Usługi geodezyjne - Podziały i wznowienia geodezyjne - GEO Zielińscy | Usługi geodezyjne | Geodeta uprawniony, Mapy do celów projektowych, pomiary, inwentaryzacja, geodezyjny podział działki, tyczynie. Regulacje prawne, obsługa geodezyjna - Sulejówek, Halinów, Warszawa Wesoła, Miłosna, Stara Miłosna, Rembertów i Wawer

Przejdź do treści

Menu główne:

geodezja

powrót <<

Wznowienie punktów granicznych
Zgodnie z Ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne” art. 39 ust. 1-4, przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio według stanu prawnego nieruchomości mogą być wznowione bez przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Wznowienie przebiegu granic polega na przywróceniu położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.

Podziały nieruchomości
Podziały nieruchomości, rozumiane jako postępowanie zmierzające do wydzielenia nowych działek gruntu,którymi są ciągłe części powierzchni ziemskiej, stanowiące część lub całość nieruchomości gruntowych, mogą być dokonywane przy uwzględnieniu całości uwarunkowań prawnych

Serdecznie zapraszamy!
inż Monika Zielińska - Geodeta uprawniony

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego